Algemene voorwaarden 2019-12-01T13:44:17+01:00

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Wij hanteren de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 25 september 2014, aktenummer 47/2014. Deze algemene voorwaarden zijn per oktober 2014 in werking getreden.

De service die wij op deze website bieden is deels afhankelijk van onze hosting- en internetprovider. Taxi Centrale Leiden is niet verantwoordelijk voor het niet correct functioneren van deze partijen.

Na uw taxireservering zult u binnen 12 uur een email ontvangen ter bevestiging. Als u van ons geen bevestiging ontvangt betekent dat er bij ons geen reservering bekend is en dat er geen taxi komt. Neemt u bij twijfel altijd telefonisch contact op met ons op het nummer 071 2100 210.

Klik hier om de algemene voorwaarden te bekijken.

Vrijwaringsclausule

Alle genoemde prijzen op onze website zijn vrijblijvend. Taxi Centrale Leiden behoudt zich het recht voor om ritten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Bij bijzondere omstandigheden kunnen andere tarieven worden gehanteerd. Dit zal echter altijd voorafgaand aan een taxirit worden gecommuniceerd met de klant. Tevens zijn alle genoemde prijzen op onze website inclusief 9% BTW.

Call Now Button